Voor degene die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid dat wij méér zijn dan lopende fysieke klompen vlees met botten kan het een aanrader zijn om de boeken van Michael Newton eens te bestuderen. Op een toegankelijke wijze legt hij in boeken als Bestemming der Zielen en Reis der Zielen uit wat je als ziel allemaal kunt verwachten als je sterft.

Hij geeft vele casusbeschrijvingen van mensen over wat er zich zoal afspeelt tussen de levens in. Om de lezer wat te laten proeven van zijn werk heb ik hieronder een stukje overgetypt uit zijn tweede werk, Bestemming der Zielen (Destiny of Souls), dat handelt over het verschijnsel zelfmoord.

"Eén ding dat ik heb geleerd is dat mensen die me zeggen dat ze niet op Aarde thuishoren, serieus moeten worden genomen. Ze zijn potentiële zelfmoordgevallen. In mijn ervaring vallen deze cliënten in een van de drie spirituele classificaties:

1. Jonge, zeer gevoelige zielen die hun incarnatie op Aarde begonnen maar nog maar weinig tijd hier hebben doorgebracht. Bepaalde zielen in deze categorie hebben zich zeer moeilijk kunnen aanpassen aan hun menselijk lichaam. Ze voelen zich in hun bestaan bedreigd omdat het zo wreed is.

2. Zowel jonge als oudere zielen die op een andere planeet zijn geïncarneerd voordat ze naar de Aarde kwamen. Als deze zielen op werelden leefden die minder hardvochtig waren dan de Aarde kunnen ze worden overweldigd door de primitieve emoties en hoge dichtheid van het menselijke lichaam. Dit zijn de hybride zielen die ik het vorige hoofdstuk heb gesproken. Zij voelen zich in wezen in een buitenaards lichaam zitten.

3. Zielen lager dan niveau III, die sinds hun schepping op Aarde zijn geïncarneerd maar die niet goed met hun huidige lichaam samensmelten. Deze zielen accepteerden een levenscontract met een gastlichaam wiens fysieke egobrein radicaal verschilt van hun onsterfelijke ziel. Ze lijken zichzelf in dit bepaalde leven niet te kunnen vinden." (p.140, Bestemming der Zielen, Michael Newton)

TELEURSTELLING NA MEERDERE LEVENS DIE EINDIGDEN IN ZELFMOORD BIJ GEZOND LICHAAM
Tijdens deze hypnosesessie vonden we bewijs voor een patroon van zelfvernietiging in vorige levens. Toen hij na zijn vorige leven in een bijeenkomst met de raad tegenover zijn meestermentoren stond, kreeg deze cliënt van een Oudere te horen:

"Je bent hier weer vroeg en we zijn teleurgesteld. Heb je niet geleerd dat dezelfde test moeilijker wordt met ieder leven dat je beëindigd? Je gedrag is om vele redenen egoïstisch, niet in het minst vanwege het verdriet dat je deed aan degenen die achterbleven en die van je hielden. Hoeveel langer zul je de volmaakt goede lichamen die we je geven gewoon blijven weggooien? Vertel ons wanneer je ophoudt je in te laten met zelfmedelijden en je capaciteiten te onderschatten." (p.141)
Image taken from Morsefoes