In het boek 'De Biologie van de Overtuiging' van Bruce Lipton wordt uiteengezet dat het lichaam haar energie grofweg kan investeren in groei danwel bescherming.

Zodra er gevaar dreigt wordt de investeringen in groei stil gelegd en wordt er door activatie van de zogenaamde HPA-as [=Hypothalamus, Pituitary (=hypofyse), Adrenal glands (=bijnieren)] vooral energie gestoken in het activeren van spieren en achterhersenen om het lichaam te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

Lipton haalt onderzoek aan dat stelt dat als de moeder vaak stress ervaart, de beschermende HPA-as wordt geactiveerd.

Hierdoor worden er stresshormonen geactiveerd die er vooral voor zorgen dat niet alleen de achterhersenen en de spieren van de moeder worden geactiveerd (en de rest minder wordt gevoed), maar dat het bloed ook vooral richting de achterhersenen en spieren gaan van het ongeboren kind!

Hieronder volgt een citaat afkomstig van pagina's 192-193:

"Als een moeder onder stress staat, wordt haar HPA-as geactiveerd, wat zorgt voor vecht-of-vluchtreacties in een bedreigende omgeving. Stresshormonen bereiden het lichaam voor op een beschermingsreactie. Wanneer deze signalen van de moeder in de foetale bloedstroom terechtkomen, beïnvloeden ze bij de foetus dezelfde weefsels en doelorganen als bij de moeder.

In een stressvolle omgeinv stroomt het bloed van de foetus bij voorkeur naar de spieren en de achterhersenen, zodat aan de voedingsbehoeften van de armen en benen en van het gebied van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het levensreddende reflexmatige gedrag wordt voldaan.

De bloedstroom verplaatst zich van de inwendige organen naar de voor bescherming bedoelde systemen om deze te ondersteunen, en de stresshormonen onderdrukken de activiteit van de voorhersenen. De ontwikkeling van de weefsels en organan van de foetus houdt gelijke tred met zowel de hoeveelheid bloed die ze ontvangen als de functie die ze verzorgen.

Wanneer de hormonen van een moeder die chronische stress ervaart de placenta passeert, zullen ze ingrijpend de verdeling van de bloedstroom in de foetus beïnvloeden en de aard van de fysiologie van haar kind in ontwikkeling veranderen.[Lesage et al., 2004; Christensen 2000; Arnsten 1998; Leutwyler 1998; Sapolsky 1997; Sandman et al., 1994]
  "

Illustratie afkomstig van Coping with Stress