INLEIDING
Momenteel ben ik wat aan het lezen in het indrukwekkende boek 'George W. Bush en de mythe van Al Qaida' van Robin de Ruiter. Ik heb het boek weer eens opgepakt nadat ik een aantal professoren, scheikundigen en natuurkundigen had zien praten over recente ontdekkingen in het as van de World Trade Centers. Daar blijken ze namelijk een soort thermiet te hebben aangetroffen: een explosief goedje dat je niet zou verwachten als je alleen een vliegtuig in een gebouw hebt als elementen om die enorme wolkenkrabbers te laten ineenstorten.

Dat zou nog eens een wikileak zijn, nietwaar? Als iemand zou verklaren - al klokkenluidend - waarom er zoveel explosief en extreem brandbaar thermiet verstopt zou zijn geweest in de Twin Towers. Laten we hopen dat Obama genoeg ballen heeft om een nieuw onderzoek in te stellen waarbij alle vragen gehonoreerd worden, want dat zijn er nogal wat.

Ik kan niet ontkennen dat bij lezing van het boek van de Ruiter het officiële verhaal van de man in de Afghaanse grot steeds belachelijker wordt. Ik kan alleen maar hopen dat de roep naar waarheid vanuit het volk steeds grotere vormen aanneemt en dat iedere regering die zich schuilhoudt achter geheimzinnige structuren in het nauw gedreven wordt. Alleen in de Verenigde Corporaties van Amerika blijken er ruim 800.000 mensen op een of andere manier betrokken te zijn in de geheimzinnigheidsbranche.

1979: HET JAAR VAN DE RUSSISCHE INVASIE IN AFGHANISTAN

Op 24 december 1979 begon de Sovjet-Unie een oorlog in Afghanistan welke maar liefst 10 jaar lang heeft geduurd. Als je de wikileaks, eh, wikipedia-pagina erop naslaat dan wordt er met geen woord gerept over de mogelijkheid dat de Verenigde Staten deze invasie zouden hebben kunnen uitlokken. Uit een interview met de heer Zbigniew Brzezinski blijkt dat al in juli 1979 door de toenmalige president Carter een verdrag is getekend om de regering in Kabul - die op goede voet leefde met de Sovjets - aan het wankelen te brengen door anti-sovjetkrachten te ondersteunen, in dit geval de Mudjaheddin. 

Over het algemeen wordt gedacht dat de VS de Mudjahedin pas is gaan steunen ná de Russische invasie (door Breznjev, foto)  in Afghanistan, maar dat lijkt dus al vóór de invasie het geval geweest te zijn, én bovendien zou het juist de invasie veroorzaakt kunnen hebben. Die Amerikanen hebben wel eens eerder een machthebber laten vallen, ook al was hij democratisch gekozen, zoals in Iran in 1953.

Hieronder volgt een fragment uit het bovengenoemde boek van Robin de Ruiter:

"Bijna tien jaar na de sovjetinvasie gaf de voormalige Amerikaanse veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinksi een interview aan Le Nouvel Observateur, waarin hij verklaarde: "Volgens de officiële versie van de geschiedschrijving begon de ondersteuning van de Mudjaheddin door de CIA in 1980, nadat het sovjetleger op 24 december 1979 Afghanistan was binnengevallen. 
 
Maar de waarheid, die tot dusver geheimgehouden is, ziet er heel anders uit. Op 3 juli 1979 ondertekende
 president Carter (foto) het eerste document waarin de geheime ondersteuning aan de tegenstanders van het pro-sovjetregime in Kaboel bekrachtigd werd. Op die datum precies heb ik de president een nota geschreven waarin ik verklaar, dat naar mijn mening deze ondersteuning vast en zeker tot een militaire interventie van de Sovjet-Unie zou leiden."

Le Nouvel Observateur: "Heeft u achteraf ergens spijt van?" Brzezinksi: "Waar zou ik spijt van moeten hebben? De geheime operatie was een uitstekend idee. Deze zorgde ervoor dat de Russen in de Afghaanse val trapten, en daar moet ik spijt van hebben?""
(p.116)
Illustraties afkomstig van Investigate 9/11 en het viva-forum