Gedurende mijn reis door het boek 'De Biologie van de Overtuiging' van Dr. Bruce Lipton kwam ik een verbluffende statistiek tegen waar ik graag middels deze bijdrage even aandacht aan wil schenken. Het betreft het gegeven dat in de Verenigde Staten als derde doodsoorzaak iatrogene ziekten wordt genoemd. Iatrogene ziekten zijn ziekten die door medisch ingrijpen zijn veroorzaakt. 
 
Lipton refereert daarbij naar een artikel uit de Journal of the American Medical Association uit 2000 van Dr. Barbara Starfield welke gratis is te lezen op Drug-Eduction-Info. Ook verwijst hij naar een artikel uit 2003 van Null & Dean getiteld 'Death by Medicine' waarin cijfers worden genoemd die nog schokkender zijn. Ook dit artikel kun je gratis en voor niets lezen op internet.

In deze bijdrage wil ik eerst Bruce Lipton opvoeren en vervolgens de microfoon overdragen aan Barbara Starfield.

"...Nadelige effecten van geneesmiddelen, zoals die welke bijdragen tot de HRT-controverse [(synthetische) Hormoon Vervanging Therapie] vormen een belangrijke doodsoorzaak van iatrogene ziekten, dat wil zeggen een medische behandeling. Volgens conservatieve schattingen die zijn gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association zijn iatrogene ziekten de derde grote doodsoorzaak in de Verenigde Staten. 

Elk jaar sterven meer dan 120.000 mensen als gevolg van nadelige effecten van voorgeschreven medicijnen. In 2003 kwam een nieuw onderzoek, dat zich baseerde op de resultaten van een tienjarig overzicht van overheidsstatistieken, zelfs met nog somberder cijfers. Dat onderzoek komt tot de conclusie dat iatrogene ziekten in feite de voornaamste doodsoorzaak zijn in de Verenigde Staten en dat nadelige reacties op voorgeschreven geneesmiddelen verantwoordelijk zijn voor meer dan 300.000 doden per jaar." (Lipton, pp. 116-117)

 
Dan volgt hier een overzichtje uit het genoemde artikel uit 2000 van Starfield van de soorten iatrogene doodsgevallen:

- 7.000 doden door medische fouten in het ziekenhuis 
- 12.000 doden door onnodige chirurgische ingrepen 
- 20.000 doden door andere fouten in ziekenhuizen 
- 80.000 doden door ziekenhuisinfecties (zogenaamde nocosomiale infecties) 
- 106.000 doden niet door fouten, maar door bewust gegeven medicijnen die tot de dood geleid hebben. 
 (Totaal 225.000 doden per jaar)