In 2008 schreef Trudy Dehue een boek getiteld 'De Depressie Epidemie'. In hoofdstuk 2 schrijft ze over de wijze waarop de huidige beschrijving van depressie is ontstaan. Een belangrijke stap is gezet bij het samenstellen van DSM III. In die versie van het Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders zijn vele nieuwe 'ziekten' gekomen en verdwenen. Hieronder wil ik een fragment aanhalen uit het boek gebaseerd op een analyse uit 1993 door Wilson (DSM III and the transformation of American Psychiatry: A history, American Journal of Psychiatry, 150(3), pp. 339-410).

"Bij een historische reconstructie van het proces, zo'n twintig jaar later gepubliceerd in het APA tijdschrift, de American Journal of Psychiatry, bleek dat sommige taakgroepleden indertijd de vrees hadden uitgesproken dat de nieuwe werkwijze tot een enorme uitbreiding van diagnoses zou leiden en dat bovendien de gekozen ziektenamen ten onrechte zouden worden aangezien voor oorzaken van de ziekten die ze beschreven.

Maar met niet minder vooruitziende blik had taakgroepvoorzitter Robert Spitzer betoogd dat het zonder duidelijke diagnosen steeds moeilijker zou worden om psychiatrische behandelingen van verzekeraars vergoed te krijgen." (p.46)