Hybride Zielen - Geleefd in een andere Wereld

June 13, 2011

In een boek van Dr. Michael Newton, getiteld 'Bestemming der Zielen' wordt gesproken over wat er zich allemaal kan afspelen tussen je levens in. Iedereen die geïnteresseerd is in het leven vóór de geboorte en ná de dood raad ik het boek echt aan. Hieronder wordt een bepaald soort ziel beschreven die in een voorgaand leven niet op aarde maar op een geheel andere wereld heeft geleefd. Deze soort zielen worden door Newton 'hybride zielen' genoemd. Door het enorme verschil in omstandigheden kan dat in dit huidige leven nogal eens tot de nodige aanpassingsproblemen leiden.

"Mijn volgende casus is een voorbeeld van een zware hervorming. Casus 21 betreft een bijzondere klasse ziel die ik de hybride-ziel noem. In hoofdstuk 7, casus 61 is nog een vertegenwoordiger van dit type ziel.

Ik geloof dat de hybride-zielen zijn geneigd naar zelfdestructie op Aarde, omdat zij vrij recent zijn geïncarneerd op andere werelden voor zij naar Aarde komen.

Er zijn hybride-zielen die grote moeilijkheden hebben met het aanpassen op onze planeet. Wanneer ik dit ontdek, is dit waarschijnlijk hun eerste incarnatie hier in de afgelopen paar duizend jaar.

De anderen hebben zich al aangepast of hebben de Aarde voorgoed verlaten. Minder dan een kwart van al mijn cliënten zijn in staat om herinneringen van bezoeken aan andere werelden op te roepen, tussen de levens.

Deze activiteit op zichzelf maakt hen geen hybriden. Een nog kleiner percentage van mijn cases hebben herinneringen in het daadwerkelijk incarneren op andere planeten voor zij naar de Aarde kwamen. Dit zijn de hybride-zielen.

De hybride is gewoonlijk een oudere ziel die, om tal van redenen, heeft besloten om haar fysieke levens op onze planeet door te brengen. Haar oude wereld is niet langer bewoonbaar of ze heeft geleefd op vriendelijke werelden waar het leven te eenvoudig was en ze wilde een moeilijkere uitdaging met een wereld net als de Aarde, die haar volledig potentieel nog niet heeft bereikt.

...Soms verwart een hybride-cliënt zijn eerdere incarnaties op de andere wereld met het zijn op Aarde, tot we erachter komen dat zijn eerste wereld alleen maar een plaats op Aarde vertegenwoordigt." (Bestemming der Zielen, p. 94)
 

Drie categorieën van Zelfmoordzielen (Newton)

May 28, 2011

Voor degene die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid dat wij méér zijn dan lopende fysieke klompen vlees met botten kan het een aanrader zijn om de boeken van Michael Newton eens te bestuderen. Op een toegankelijke wijze legt hij in boeken als Bestemming der Zielen en Reis der Zielen uit wat je als ziel allemaal kunt verwachten als je sterft.

Hij geeft vele casusbeschrijvingen van mensen over wat er zich zoal afspeelt tussen de levens in. Om de lezer wat te laten proeven van zijn werk he...
Continue reading...
 

Het Hart als Ultieme Informatiebron

May 10, 2011

De afgelopen jaren ben ik steeds meer geïmponeerd geraakt door wat ik 'hartsbewustzijn' ben gaan noemen. Op de noëtische site ga ik dat thema vast en zeker verder uitwerken. Inmiddels is er daar wel een introductie geschreven onder de naam 'Hartscommunicatie: eerste Verkenningen'.

In het verleden ben ik in de weer geweest met allerlei filosofieën, die me ook allerlei zaken hebben gebracht. Vooral mijn nieuwsgierige geest werd door allerlei fascinerend-in-elkaar gezette wereldbeelden erg gep...
Continue reading...
 

Het al dan niet Ruiken van Niet-fysieke Stinkdierlucht

April 3, 2011

In deze bijdrage een bijzonder verhaal over de mogelijkheid dat je afhankelijk van je geloof iets kunt ruiken of niet.

In het boek 'Afterlife Knowledge Guidebook' van Bruce Moen uit 2005 kunnen we getuige zijn van een bijzonder verschijnsel. Op pagina's 46-48 in het boek beschrijft hij dat een vriendin van hem tijdens het 's avonds laat rijden in het donker opeens een stinkende lucht opmerkt. Ze beleeft het als de lucht van een stinkdier die pas gesproeid heeft. Aanvankelijk dacht ze dat het v...
Continue reading...
 

Hebben de Amerikanen destijds in 1979 de Russen Afghanistan ingelokt?

January 20, 2011
INLEIDING
Momenteel ben ik wat aan het lezen in het indrukwekkende boek 'George W. Bush en de mythe van Al Qaida' van Robin de Ruiter. Ik heb het boek weer eens opgepakt nadat ik een aantal professoren, scheikundigen en natuurkundigen had zien praten over recente ontdekkingen in het as van de World Trade Centers. Daar blijken ze namelijk een soort thermiet te hebben aangetroffen: een explosief goedje dat je niet zou verwachten als je alleen een vliegtuig in een gebouw hebt als elementen om die...
Continue reading...
 

Evolutiegeloof en Materialisme

January 1, 2011

INTRODUCTIE

Tijdens het lezen van het boek van Ap Dijksterhuis 'Het Slimme Onbewuste' bekroop me regelmatig een onaangenaam gevoel. Ik heb daar al eerder een artikeltje aan gewijd ('Dubieuze Descarteskritiek door Ap Dijksterhuis'). In zijn blik op het evolutiegeloof - dat door sommigen nog altijd de 'evolutieleer' wordt genoemd - zie ik genoeg aanleiding om eens wat extra aandacht te besteden aan dit uitermate materialistische perspectief.

CONSERVATIEF MATERIALISTISCH PERSPECTIEF
In het bovengen...
Continue reading...
 

Etherische Plaaggeesten: over Terugkerende Entiteiten

December 16, 2010

Binnen een puur-materialistisch wereldbeeld zoals deze door Ap Dijksterhuis wordt gepropageerd heb je ook niet te maken met problemen als entiteiten die het bepaalde mensen erg moeilijk maken. Je zegt namelijk gewoon dat het niet bestaat.

Als je je echter wél opent voor de mogelijkheid dat er vormen van bewustzijn zijn die zonder een lichamelijke tegenhanger kunnen bestaan dan ontstaat er ook ruimte voor het toestaan van de mogelijkheid van allerlei entiteiten die het gemunt hebben op mensen....

Continue reading...
 

Dubieuze Descartesspot van Dijksterhuis in het Slimme Onbewuste

December 14, 2010
INTRODUCTIE
Voor me ligt de zesentwintigste druk van 'Het Slimme Onbewuste: denken met gevoel' van Ap Dijksterhuis. In het begin van hoofdstuk twee wordt gesproken over René Descartes als degene die met zijn 'ik denk, dus ik besta' adagium ervoor gezorgd heeft dat de lichaam en geest zijn gescheiden. 

Dijksterhuis spot ergens ook wat met Descartes over het idee dat er in de hersenen een verbinding zou zijn tussen het lichaam en de geest. Ik merk dat ik toch een goed woordje wil doen voor René...
Continue reading...
 

Geestelijke Verarming door Tijdsversnelling

December 12, 2010

In het boek 'Nulpunt Revolutie' van Benjamin Adamah wordt gesproken over de schrijnende oppervlakkigheid en het gebrek aan reflectie door de enorme snelheid waarmee we tegenwoordig als moderne westerse mensen leven. Ik vond Adamah het dermate treffend verwoorden dat ik hem wil aanhalen in deze bijdrage.

Misschien moeten we aanleren onszelf op te sluiten in ons huis op een bepaalde dag in de week (al was het maar eens in de maand) en dan geen TV, smartphone of computer aan te zetten en ons voo...
Continue reading...
 

Persoonlijkheidsverandering na Hart-Long Transplantatie

December 11, 2010

In 'De Biologie van de Overtuiging' van Bruce Lipton wordt in de epiloog gesproken over het mogelijke bestaan van zogenaamde identiteitsreceptoren (HLA-systeem, Human Leukocytic Antigen System). 

Iedere cel zou een eigen unieke configuratie hebben. Lipton speelt met de mogelijkheid dat deze persoonsunieke receptoren werken als een soort van ontvangststation of antenne van informatie die van 'buiten' komt. 

In deze bijdrage wil ik een stukje citeren over de effecten van een hart- en longoperatie...
Continue reading...
 


 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola