Uitgestorven Forel verschijnt door invloed Elektrostatisch Veld

January 7, 2012


In het 2011-boek van prof. dr. ing. Haas getiteld 'Elektrostress en Gezondheid' wordt een interessant experiment aangehaald dat ik hier toch ook even wel noemen. Het betreft een experiment waarbij forelleneitjes werden blootgesteld aan een elektrostatisch veld, waardoor er vreemde zaken gebeurden. Hieronder volgt het fragment uit het boek, terug te vinden op pagina's 128 en 129: 
"Na de plantenexperimenten werden ook proeven met dieren gedaan. De eieren van een regenboogforel werden na bevruchting gedurende vier weken blootgesteld aan elektrostatische velden. Daarna werd het broedsel in een andere bak gedaan en werden ze net als alle andere forellen opgekweekt.

De op die wijze gekweekte forellen zagen er heel anders uit dan de forellen zoals we die kennen. Kop en lichaam waren veel krachtiger, ze hadden meer tanden en een andere kleur. De elektrostatische forellen waren wilder, agressiever, ze sprongen hoger dan normale forellen, het vlees was steviger en het smaakte beter. "We hadden de indruk minihaaien gekweekt te hebben" aldus dr. Schürich.

De vissen werden door een Zwitsers onderzoeksinstituut te Bern als een forel-oervorm gedetermineerd, een soort die al 150 jaar uitgestorven was. Ze hadden nog oude tekeningen waarop de soort afgebeeld was." (pp. 128-129)

Voor alle duidelijkheid: de experimenten waren uitgevoerd met elektrostatische velden die vergelijkbaar zijn met de elektrostatische velden van een moderne mens als hij leeft in een omgeving met synthetische vloerbedekking, synthetische gordijnen en met het kleurenscherm van de televisie. Dr. Heinz Schürich zei: "De effecten ten gevolge van de inwerking van de elektrostatische velden doen eerder aan gentechniek denken dan aan elektrofysiek."

Zie ook: Morfogenetische verkenningen (april 2012)
 
P.S. De foto heeft niets te maken met dit experiment. Ik heb gewoon een geinige foto gezocht van een forel en gevonden op een sportvisblog:  http://sportvissen.blog.nl/websites/2009/09/12/monster-forel-vergist-zich-op-fourplay 
 

Invloed van Culturele Veronderstellingen bij Statistisch Onderzoek

January 1, 2012

Dit onderwerp is zeker niet even iets makkelijks om zo tussendoor even snel te lezen. Ik merk zelf namelijk ook dat het echt moeite kost om je een voorstelling te maken van een manier van denken zoals die er was zo'n 100 jaar geleden met betrekking tot experimenten uitvoeren en statistisch vergelijkingsonderzoek. 

Het inmiddels befaamde 'randomized clinical trial' (RCT) was niet zo heel lang geleden totaal ondenkbaar. Ook al kost het veel inspanning om te zien hoezeer wij momenteel zijn 'geher...
Continue reading...
 

Kraepelin en zijn giftige Broomzout Therapie bij Psychiatrische Patiënten

January 1, 2012

Hierbij een citaat dat ik graag langer wil vasthouden voor het nageslacht in verband met leringen die we uit de psychiatrische praktijk mogen trekken, en daarbij vooral denkend aan de manier waarop medicatie wordt ingezet bij mensen die een psychotische dan wel chagrijnige of sombere coping hebben ontwikkeld met levensproblemen. Het is afkomstig van het aanbevelenswaardige boek van Trudy Dehue, 'De Depressie Epidemie'.

"Eerder kwam al ter sprake dat Kraepelin [zie foto] zijn manisch depressiev...

Continue reading...
 

Hoe de Depressie zelf de oorzaak werd van een Depressie

December 31, 2011

In 2008 schreef Trudy Dehue een boek getiteld 'De Depressie Epidemie'. In hoofdstuk 2 schrijft ze over de wijze waarop de huidige beschrijving van depressie is ontstaan. Een belangrijke stap is gezet bij het samenstellen van DSM III. In die versie van het Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders zijn vele nieuwe 'ziekten' gekomen en verdwenen. Hieronder wil ik een fragment aanhalen uit het boek gebaseerd op een analyse uit 1993 door Wilson (DSM III and the transformation of American ...
Continue reading...
 

De Tonglen Mededogen Meditatie

December 18, 2011

Binnen het noëtische werk (1) heb ik recentelijk verwezen naar het derde boek van Lynne McTaggart in haar bewustzijnsverkennende serie die begon met het Veld (2004) en het Intententie Experiment (2007).  Terwijl ik tegen het einde van het boek loop kwam ik toch een stukje tegen dat ik toch wat langer wilde bewaren, vandaar dat ik het ook op deze site plaats.

"Tonglen, zoals deze meditatievorm voor het cultiveren van mededogen heet, verloopt progressief. Het begint op bescheiden schaal met het...
Continue reading...
 

Het Kymische Huwelijk

December 11, 2011

In een boek van Ute Kretzschmer getiteld ' Vrij Reizen in Andere Dimensies' (1) wordt ergens tegen het einde een beschrijving gegeven van wat een kymische huwelijk wordt genoemd. Ik had er nog nooit van gehoord, maar vond het concept fascinerend genoeg om het verder te laten reiken dan alleen de lezers van dat bepaalde boek.

Ook al heb ik niet zo'n hele hoge pet op van de 'geascendeerde meesters' (2) toch wil ik dit stukje van Kuthumi wel noemen:

"Antar, je zielenbroer, was voorbestemd om met j...

Continue reading...
 

St. Augustinus met verbazing: "St. Antonius leest zonder te spreken!"

September 22, 2011

In het boek 'Het ondiepe: hoe onze hersenen omgaan met internet' van Nicholas Carr wordt op een bepaald moment aandacht besteed aan de periode dat er voor het eerst door mensen werd gelezen.

Aanvankelijk was het niet meer dan normaal dat je de teksten hardop las, omdat alle communicatie voor die tijd met geluid gepaard ging. Hieronder volgt een fragment waarbij St. Augustinus in contact kwam met St. Ambrosius.
In een beroemde passage uit zijn Belijdenissen beschrijft Sint-Augustinus (1) de ve...

Continue reading...
 

The inherent Human Knowledge to Cure Oneself with Herbs and Food

September 8, 2011

The following excerpt is taken from Book 8-1 from the Ringing Cedar Series (1). In this part Anastasia (2) talks about the inherent knowledge that would be planted in us, that would allow us to heal ourselves:

"Think about it. Your dog knows what herbs she needs to eat when she comes down with an ailment. And a cat will know to run to the forest to find a herb she requires. But nobody wrote them a prescription. A bee knows all about extracting nectar from a flower, building a honeycomb and sto...
Continue reading...
 

The Original meaning of Throwing Rice during the Wedding Ceremony

August 11, 2011
Sometimes while reading certain passages of a book I experience a sense of beauty. As a Record Keeper I feel like saving those fragments somewhere, so I can take a look at them again in the future. On top of that the internet makes it easy for others to read these 'pearls of beauty' as well.

What follows is a part from the seventh book in the Ringing Cedar Series by Vladimir Megré on Anastasia.

"A comparative analysis of today's wedding rites and the one described by Anastasia fosters the imp...
Continue reading...
 

Een Mooie Toepassing van Hartvaardigheden in het Verkeer

July 2, 2011

Het trainen van hartsvaardigheden (zoals ik Heart Virtues maar vertaal in het Nederlands, wat hartdeugden, klinkt wel erg deugdelijk) is een waardevolle bezigheid. In het gratis e-book van James (The When-Which-How-practice) worden allerlei voorbeelden genoemd. Momenteel ben ik zelf ook aardig in de weer met het werken met hartsbewustzijn en met hartscommunicatie. Mocht je geïnteresseerd zijn om als 'hartsproefkonijn' mee te werken met het uittesten van bepaalde hartmeditaties die ik heb opg...
Continue reading...
 


 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola